Slaapapneu

Wat is slaapapneu?

Hoewel mensen die lijden aan OSA (obstructieve slaapapneu) per nacht mogelijk honderden apneufases (fases van ademstilstand) doormaken, zullen ze zich waarschijnlijk geen ervan kunnen herinneren. Als iemand alleen woont of vanwege te luid snurken apart slaapt, is die persoon zich mogelijk niet bewust van zijn of haar toestand, zelfs niet na vele jaren.

Wat zijn de oorzaken van obstructieve slaapapneu?

Obstructieve slaapapneu (OSA) is een ernstige, slaapgerelateerde ademhalingsstoornis. Als iemand OSA heeft, raken de tong en spieren van de hogere luchtwegen zo ontspannen dat tijdens de slaap de luchtwegen geblokkeerd worden. Dit kan tot kortdurende periodes van ademstilstand leiden – dit kan soms wel 600 keer gebeuren gedurende één enkele nacht. De slapende persoon is zich hiervan meestal niet bewust, hapt tijdens de slaap naar lucht en kan daardoor weer ademen. Hierbij ontstaat vaak luid gesnurk. Het gevolg van deze terugkerende prikkeling is dat de slaap geen rustgevend effect heeft. Patiënten worden ’s ochtends dan ook vaak niet uitgerust wakker. Ze zijn daardoor overdag vaak slaperig en ongeconcentreerd. Het kan zelfs zijn dat ze tijdens het autorijden in een gevreesde microslaap vallen.

Is snurken een teken van slaapapneu?

Luid snurken kan een belangrijk signaal zijn dat iemand lijdt aan obstructieve slaapapneu. Onbehandelde slaapapneu verhoogt de kans op een hoge bloeddruk, hartaanvallen of een beroerte. Ook sommige seksuele functiestoornissen en diabetes worden wel in verband gebracht met slaapapneu. Mensen die lijden aan de bovengenoemde verschijnselen, nemen best contact op met de huisarts of slaapspecialist.

 

Nluchtweg normaalormaal 

Gedurende een normale slaap houden de spieren rond de luchtwegen de luchtwegen geopend.


 

Snurkeairway vernauwd

Als de spieren ontspannen vibreert het zachte weefsel van de luchtwegen als er lucht doorheen stroomt. dit veroorzaakt een snurkend geluid.


 

Apnairway geblokkeerdeu 

De spieren kunnen zodanig ontspannen dat de luchtwegen gedeeltelijk of geheel afgesloten worden. Hierdoor ontstaat een korte tijdelijke obstructie van de luchtwegen.


Wat is de oplossing?

flex

Bij het oplossen van het snurk- of slaapapneuprobleem moet de vibratie of blokkade worden verkleind of weggenomen. Dit kan onder andere door verandering van levensstijl (afvallen, minder alcoholgebruik), vermindering van het gebruik van medicijnen, operatief ingrijpen of het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen. De beste oplossing verschilt per patiënt.

Het traject

De patiënt kan met zijn/haar snurk of slaapapneuprobleem in eerste instantie terecht bij de huisarts. Deze zal hem/haar verwijzen naar een slaapspecialist bijvoorbeeld een KNO-arts, longarts of neurofysioloog. De slaapspecialist zal een slaaponderzoek uitvoeren, dit kan in de meeste gevallen gewoon thuis. Tijdens dit onderzoek wordt gemeten in hoeverre er sprake is van slaapapneu. De mate van slaapapneu wordt weergegeven in een indexcijfer (AHI). Dit cijfer geeft aan hoeveel blokkades (apneus) of bijna-blokkades (hypopneus) u per uur heeft. De slaapspecialist maakt deel uit van een team dat in overleg met de patiënt de beste behandeling vast stelt.

Hoe weet uzelf of u last heeft van slaapapneu?

U merkt dat, als u ’s ochtends wakker wordt en het gevoel hebt nog helemaal niet goed uitgerust te zijn. Bovendien vertelt uw bedpartner dat u snurkt, waarbij periodes van ademstops voorkomen.

Doe de test

Een slaapapneu test is een test om vast te kunnen stellen of u symptomen bezit die wijzen op slaapapneu. Sinds 2014 wordt hiervoor steeds meer de Philips vragenlijst gebruikt. De vragenlijst treft u aan op de website van het Nederlands slaapinstituut. Klik hier als u de test wil doen. Één van de oplossingen voor de behandeling van slaapapneu is het gebruik van een Mandubulair Repositie Apparaat (MRA). Door dat dit apparaat de stand van de onderkaak aanpast wordt de luchtpijp vrij gehouden.

Neem contact op


Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.