Verzekeraars

Contracten met ALLE zorgverzekeraars

Wij hebben met ALLE zorgverzekeraars afspraken over de levering van de SomnoDent.

Vanaf 1 januari 2010 wordt de MRA vergoed vanuit de basisverzekering. Over het algemeen geldt dat u voor vergoeding in aanmerking komt als u een AHI heeft tussen de 5 en 30 EN u heeft klachten als gevolg van uw slaapapneu. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek dat (meestal) wordt uitgevoerd via de longarts of KNO-arts. De AHI en de klachten moeten duidelijk vermeld staan in uw verwijsbrief. Daarnaast moet er in uw verwijsbrief vermeld staan, dat er wordt gekozen voor MRA therapie.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u zich melden bij één van de tandheelkundig behandelaars (tandartsen/ kaakchirurgen/ orthodontisten) uit de lijst die u op onze website vindt. LET OP: Sinds  2016 stellen alle verzekeraars de dat de tandheelkundig behandelaar ook NVTS-geaccrediteerd is, anders heeft u geen recht op (volledige) vergoeding. De NVTS-geaccrediteerde tandartsen zijn op deze kaart te herkennen aan de het blauwe vlaggetje op de kaart of voor hun naamop de lijst.

Geen machtiging nodig

Wij hebben ook met de zorgverzekeraars afgesproken dat wij de machtigingsprocedure voor onze rekening nemen. U (of uw behandelaar) hoeft dus niet vooraf een machtiging aan te vragen bij uw verzekering. U kunt u direct melden bij uw tandheelkundig behandelaar. Wij controleren daarna uw verzekeringsvoorwaarden altijd voordat wij met de productie beginnen. U kunt er dus vanuit gaan, dat u de SomnoDent volledig vergoed wordt als wij de SomnoDent aan u uitleveren. Als dit niet het geval is (als u bijvoorbeeld achteraf toch niet aan alle voorwaarden voor vergoeding voldoet), zetten wij de productie stop en nemen wij (via de tandarts) contact met u op.

Afrekenen

De nota voor de tandheelkundige behandeling en de levering van de SomnoDent wordt door ons direct verrekend met uw zorgverzekering. U hoeft dus niet zelf eerst af te rekenen. Op uw overzicht dat u krijgt van uw zorgverzekering staat de MRA behandeling/levering vermeld onder onze naam: Goedegebuure slaaptechniek/tandtechniek.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat de SomnoDent ten laste wordt gebracht van uw basisverzekering. Het kan zijn dat u daarom te maken krijgt met het eigen risico behorend bij uw basisverzekering.

Neem contact op


Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.