Wij geven u nuttige tips mee voor alginaat afdrukken van de firma Cavex. Denk aan het doseren en mengen van alginaat, de voorbereiding bij een patiënt, keuze afdruklepel, en meer. Ook kunt u een overzicht vinden over fouten bij de fouten tijdens het proces, wat de oorzaken zijn en hoe u deze kunt voorkomen.