Voor de bruxerende patiënt is een aangepaste SomnoDent verkrijgbaar. Deze aangepaste SomnoDent zorgt ervoor dat er in de zijdelingse delen geen occlusie gemaakt kan worden. (Dit heeft een vergelijkbare werking als de NTI-spalk.)

Als u deze aangepaste uitvoering van de SomnoDent wenst, kunt u dat aangeven op uw orderformulier. Deze aanpassing kan in een later stadium ook nog worden uitgevoerd.