Mijn naam is Erik Nout en ik werk sinds 2012 als MKA-chirurg voor het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. 

Een gelaat zegt veel over iemand. Het aangezicht als werkterrein heeft mij dan ook van jongs af aan al gefascineerd. Een specialisatie tot MKA-chirurg was voor mij de mogelijkheid om dit te kunnen realiseren. Ik werk dan ook graag in het gezicht en in de mond, waarbij mijn speciale aandacht uitgaat naar esthetiek herstel of correctie van aangezicht en schedel, zoals reconstructies na grote aangezichtsletsels en esthetische implantologie. Mijn aandachtsgebied is ook behandeling van snurken en slaapapneu (OSAS).

Het is een gekke tijd momenteel. Nederland zit bijna op slot, we moeten met een grote boog om elkaar heen lopen en mogen nauwelijks meer uit huis. Daarbij de consequentie voor ieders werk…wie had ooit gedacht dat alle tandartspraktijken dicht zouden gaan?
Eerlijkheidshalve heb ik me zelf vaak afgevraagd wat we toch allemaal aan het doen waren. Immers het leek erop, dat het Corona virus een wat stevigere variant op de normale griep zou zijn en zijn we dan niet wat doorgeslagen in onze maatregelen?

Echter, naarmate de getallen met zieke mensen toenamen begon ik toch te twijfelen. Daarbij sprak ik met veel collega’s in het ziekenhuis en werd me het probleem steeds duidelijker:

Er zijn in Nederland meer ouderen dan jongeren en dit virus is met name gevaarlijk voor ouderen. Erg indrukwekkend, maar buiten de verhalen die ik van collega’s hoorde en via de media naar buiten kwamen, bleef alles toch vrij abstract voor mij. Daarbij kan ik me voorstellen dat dat voor veel mensen zo is, getuige het aantal mensen dat toch de maatregelen vanuit de overheid niet serieus neemt.

Afgelopen periode heb ik een aantal dagen als zaalarts gewerkt op de Corona-afdeling van ons ziekenhuis. Het tekort aan artsen is zo hoog, dat dit niet anders opgelost kan worden dan dat iedereen een steentje bijdraagt. Op de afdeling geven we de patiënten zuurstof en verschillende medicijnen om de ziekte terug te dringen. Desondanks zijn er vaak patiënten die, ondanks behandeling, toch de ziekte niet overleven. Het is een indrukwekkend ziektebeeld, te meer daar patiënten alleen op de kamer liggen met de deur dicht en slechts zeer beperkt bezoek mogen ontvangen.

Het is niet alleen het ziekenhuis waar we in de problemen komen door het Coronavirus. Het zijn juist ook de huisartsen en verpleeghuizen waar veel van gevraagd wordt en waar, sterker nog, de meeste patiënten overlijden, omdat we in Nederland gelukkig heel goed snappen dat we niemand gelukkig maken door een oudere heel lang aan de beademing te leggen en nadien fors hebben ingeboet aan de kwaliteit van leven van deze patiënt.

De hele zorg draait dus nu overuren.

Reeds voordat officiële maatregelen werden afgekondigd, werd ik al door diverse tandartsen uit onze regio benaderd met de mededeling dat ze hun praktijk gingen sluiten. De mate waarin alle zorgverleners hun verantwoordelijkheid genomen hebben is indrukwekkend en draagt in belangrijke mate bij aan de bestrijding van dit virus.