Voor patiënten die volgens de richtlijnen wél recht hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering:

Voor alle zorgverzekeringen

Wij hebben met alle zorgverzekeraars, afgesproken dat wij machtigingsvrij kunnen werken. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat het voorgeschreven orderformulier volledig wordt ingevuld en een kopie van de verwijsbrief van de KNO-arts of long-arts wordt meegestuurd. Bovendien is afgesproken dat afrekening (ook de tandartstarieven) verloopt via Goedegebuure slaaptechniek. U hoeft dus niets met uw patiënt af te rekenen (tenzij er aanvullende tandheelkundige behandelingen zijn uitgevoerd). U ontvangt van SomnoMed-Goedegebuure een creditnota voor de behandeling.

U levert aan:

 • afdrukken/gipsmodellen of mondscan met beetregistratie
 • beetregistratie met de george gauge of SomGauge
 • opdrachtbon (volledig ingevuld)
 • informed consent (voor CZ patiënten extra het CZ-formulier)
 • kopie verwijsbrief longarts/KNO-arts of verwijsformulier

Financiële afhandeling:

 • SomnoMed Goedegebuure declareert de behandeling bij zorgverzekeraar
 • SomnoMed Goedegebuure maakt een credit-nota voor de behandeling en betaalt de tandarts binnen 4 weken na maandnota uit

Voor patiënten die volgens de richtlijnen geen recht hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering (bijv. snurkers)

U levert aan:

 • afdrukken/gipsmodellen of mondscan met beetregistratie
 • beetregistratie met de george gauge of SomGauge
 • opdrachtbon

Financiële afhandeling:

 • tandarts ontvangt van SomnoMed Goedegebuure een rekening voor de levering van de SomnoDent.
 • tandarts declareert behandeling en SomnoDent bij patiënt.

Levertijden

SomnoDent nieuw: 3 weken
SomnoDent reparatie: 3 werkdagen