Vóórdat de behandeling begint moet de patiënt op de hoogte worden gebracht van de inhoud van de totale behandeling. Daar horen vanzelfsprekend ook de eventuele complicaties bij.

De patiënt moet een formulier ondertekenen waarmee hij/zij aangeeft volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van de behandeling en de complicaties.

U kunt het formulier bij ons bestellen via info@apneupagina.nl
Hieronder kunt u een pdf van het formulier downloaden.