Voor de professionals (patiënten en behandelaars)

Ik ben patiënt

Veel patiënten hebben een lange weg afgelegd voordat ze de diagnose ‘slaapapneu’ kregen. Als patiënt bent u dus, helaas, deskundige op het gebied van slaapapneu. U ondervindt de problemen die slaapapneu veroorzaken en de behandeling aan den lijve.

Er bestaat in Nederland een uitstekende actieve patiëntenvereniging die veel organiseert voor de leden. Deze vereniging staat apneupatiënten met raad en daad bij.

Meer informatie over de patiëntenvereniging vindt u hier

Ik ben huisarts

Als u als huisarts vermoedens heeft van slaapapneu bij één van uw patiënten, kunt u de patiënt voor onderzoek doorsturen naar het slaapcentrum in het ziekenhuis. Het is goed om de wachttijden voor de slaaponderzoeken in de gaten te houden, want die lopen soms op. Bij een lange wachttijd kan de patiënt eventueel ook terecht in één van de ZBC’s die in Nederland gevestigd zijn.

Deze zijn terug te vinden via zorgdomein.

Ik ben verwijzer

De MRA is sinds 2010 opgenomen in de basisverzekering bij behandeling van OSAS. Dit geldt voor patiënten met een AHI tussen 5 en 30 en waarbij middels een slaaponderzoek is vastgesteld dat hij/zij last heeft van obstructief slaapapneu. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Hoe is dat geregeld?

De MRA is opgenomen als verzekerde prestatie binnen de Zorgverzekeringswet. De MRA is in het kader van de Zorgverzekeringswet onderdeel van de functioneel omschreven hulpmiddelenzorg en valt voor verstrekking en vergoeding in de categorie “Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel”.

De verwachting is dat de MRA in toenemende mate ingezet zal gaan worden als eerste voorziening bij slaapapneu-patiënten en dat pas in tweede instantie voor een CPAP/BPAP-apparaat als hulpmiddel gekozen zal worden.

De CBO-richtlijn voor OSAS behandeling dient als advies bij de verstrekking van de MRA. In deze richtlijn wordt gesproken over een aantal criteria waaraan de behandeling moet voldoen:

  1. Er moet een verwijsrelatie bestaan tussen de longarts, KNO-arts en de inhoudsdeskundige tandarts.
  2. De behandeling wordt uitgevoerd door een inhoudsdeskundige tandarts of tandarts-specialist.
  3. De MRA is een individueel aangemeten, op gebitsmodellen vervaardigd apparaat dat de onderkaak in een voorwaartse positie brengt.
Wat is een goede MRA?

Goedegebuure Slaaptechniek heeft sinds 1997 ervaring met de MRA. Als producent van MRA’s hebben we dan ook met veel verschillende typen MRA’s gewerkt. Sinds 2008 leveren wij de SomnoDent. Wij zijn er van overtuigd dat dit het beste type MRA op de markt is. De SomnoDent is ontwikkeld door het Australische bedrijf SomnoMed. De SomnoDent is door de FDA en Swiss-medic goedgekeurd als medisch hulpmiddel bij de behandeling van slaapapneu en is volledig gepatenteerd. SomnoMed bewaakt daarnaast de kwaliteit van de SomnoDent zeer nauwkeurig. De hele keten is dan ook wereldwijd ISO 13485 gecertificeerd.

Naar wie kan ik verwijzen?

De SomnoDent kan alleen worden aangemeten door gecertificeerde tandheelkundigen. Deze behandelaars zijn te vinden op onze website.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij willen er graag voor zorgen dat uw patiënt op een goede manier de beste MRA aangemeten krijgt en dat de MRA daarbij volledig vergoed wordt. Dit kan het beste als u een directe relatie heeft of krijgt met een van de gecertificeerde tandartsen. Blijft u liever samenwerken met een voor u bekende tandarts? Dan moet die eerst worden geïnformeerd over deze behandeling. Daarvoor kunt u altijd telefonisch contact opnemen met SomnoMed Goedegebuure via 088-4300201 of mailen naar info@apneupagina.nl

Ik ben tandheelkundig professional

U bent de tandheelkundig behandelaar en gaat de SomnoDent aanmeten bij een patiënt. Er bestaat een wetenschappelijke vereniging, de NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) die een opleidings- en accreditatieprogramma heeft voor tandheelkundigen die met de MRA-behandeling willen starten. Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch contact opnemen met SomnoMed Goedegebuure via 088-4300201 of mailen naar info@apneupagina.nl

Meer informatie over de NVTS vindt u op de website: www.nvts.nl

Zelfstandige slaapcentra

Zelfstandige slaapcentra in Nederland waar wij veel verwijzingen van krijgen:

Nederlands SlaapInstituut

Slaapapneu Service

Valeo Kliniek

SomnoDent versus andere typen

Wetenschappelijke publicaties

De SomnoDent is het MRA waarmee het meest wetenschappelijk onderzoek gedaan is. Een overzicht van deze onderzoeken vindt u hier.

Richtlijnen behandeling OSAS

Er bestaat in Nederland een behandelrichtlijn voor de behandeling van OSAS (Obstructief SlaapApneu Syndroom).

De officiële versie van deze richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten vindt u hier.

De eenvoudiger te begrijpen versie voor patiënten vindt u hier.

De tandheelkundige versie voor het aanmeten van een MRA van de NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) vindt u hier.

Hoe herken je een echte SomnoDent

‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’, zeggen ze wel eens. Dat geldt helaas ook voor de SomnoDent, want er zijn verschillende kopieën van de SomnoDent op de markt. Het is voor uw gezondheid, veiligheid en garantie belangrijk dat u geen kopie, maar een echte Somnodent aanschaft.

Een echte SomnoDent is te herkennen aan het SomnoMed-logo en het unieke productnummer op de SomnoDent. Hiervan ziet u een voorbeeld op de foto hieronder.