Wat is slaapapneu

Hoewel mensen die lijden aan OSA (obstructieve slaapapneu) per nacht mogelijk honderden apneufases (fases van ademstilstand) doormaken, zullen ze zich waarschijnlijk geen ervan kunnen herinneren. Als iemand alleen woont of vanwege te luid snurken apart slaapt, is die persoon zich mogelijk niet bewust van zijn of haar toestand, zelfs niet na vele jaren.

Wat zijn de oorzaken van obstructieve slaapapneu?

Obstructieve slaapapneu (OSA) is een ernstige, slaapgerelateerde ademhalingsstoornis. Als iemand OSA heeft, raken de tong en spieren van de hogere luchtwegen zo ontspannen dat tijdens de slaap de luchtwegen geblokkeerd worden. Dit kan tot kortdurende periodes van ademstilstand leiden – dit kan soms wel 600 keer gebeuren gedurende één enkele nacht. De slapende persoon is zich hiervan meestal niet bewust, hapt tijdens de slaap naar lucht en kan daardoor weer ademen. Hierbij ontstaat vaak luid gesnurk. Het gevolg van deze terugkerende prikkeling is dat de slaap geen rustgevend effect heeft. Patiënten worden ’s ochtends dan ook vaak niet uitgerust wakker. Ze zijn daardoor overdag vaak slaperig en ongeconcentreerd. Het kan zelfs zijn dat ze tijdens het autorijden in een gevreesde microslaap vallen.

Is snurken een teken van slaapapneu?

Luid snurken kan een belangrijk signaal zijn dat iemand lijdt aan obstructieve slaapapneu. Onbehandelde slaapapneu verhoogt de kans op een hoge bloeddruk, hartaanvallen of een beroerte. Ook sommige seksuele functiestoornissen en diabetes worden wel in verband gebracht met slaapapneu. Mensen die lijden aan de bovengenoemde verschijnselen, nemen best contact op met de huisarts of slaapspecialist.

De oplossing

Voor het oplossen van het snurk- of slaapapneu-probleem moet de blokkade van de luchtweg worden verkleind of verwijderd. Dit kan onder andere door verandering van levensstijl (afvallen, minder alcoholgebruik), vermindering van het gebruik van medicijnen, operatief ingrijpen of het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen. De beste oplossing verschilt per patiënt.

Het traject

De patiënt kan met zijn/haar snurk- of slaapapneu-probleem terecht bij de huisarts. Deze zal hem/haar verwijzen naar een slaapspecialist, zoals een KNO-arts, longarts of neurofysioloog. De slaapspecialist zal een slaaponderzoek uitvoeren. Dit kan in de meeste gevallen gewoon thuis. Tijdens dit onderzoek wordt gemeten in hoeverre er sprake is van slaapapneu. De mate van slaapapneu wordt weergegeven in een indexcijfer (AHI). Dit cijfer geeft aan hoeveel blokkades (apneus) of bijna-blokkades (hypopneus) er per uur zijn. De slaapspecialist maakt deel uit van een team dat, in overleg met de patiënt, de beste behandeling vaststelt.

Hoe weet u of u last heeft van slaapapneu?

Als u ’s ochtends wakker wordt en het gevoel hebt nog helemaal niet goed uitgerust te zijn, is dat een indicatie van slaapapneu. Als u die heeft, kunt u aan uw bedpartner vragen of u snurkt en of er periodes van ademstops voorkomen.

Ik denk dat ik slaapapneu heb, wat nu ???

Een plaatje zegt vaak meer

Normaal 

Gedurende een normale slaap houden de spieren rond de luchtwegen de luchtwegen geopend.

Snurken 

Als de spieren ontspannen, trilt het zachte weefsel van de luchtwegen als er lucht doorheen stroomt. Dit veroorzaakt een snurkend geluid.

Apneu 

De spieren ontspannen soms zodanig dat de luchtwegen gedeeltelijk of helemaal afgesloten worden. Hierdoor kan er even weinig of geen lucht door de luchtwegen.

MRA

Eén van de mogelijke behandelingen bij snurken en slaapapneu zijn een soort kunststof beugels die ’s nachts over de tanden worden geplaatst. Deze beugel duwt of trekt de onderkaak iets naar voren. Hierdoor wordt de luchtpijp verder geopend, zodat het gedeeltelijk verstoren van de luchtstroom (bij het snurken) of het volledig verstoren van de luchtstroom (bij slaapapneu) wordt opgeheven. Dit apparaat heet een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).